‘Gebruik lege theater- en gymzalen voor hbo-lessen’

Beeld: Een artist impression van de nieuwe campus van Hogeschool Inholland op het Zeeburgereiland in Amsterdam | Beeld: Wikimedia Commons/Adrianvanrein/Inholland

6 december 2020, 13:00

Auteur: Gastbijdrage

‘Gebruik lege theater- en gymzalen voor hbo-lessen’

Beeld: Een artist impression van de nieuwe campus van Hogeschool Inholland op het Zeeburgereiland in Amsterdam | Beeld: Wikimedia Commons/Adrianvanrein/Inholland

6 december 2020, 13:00

Auteur: Gastbijdrage

Communicatiestudent Yeelen Terleth ziet dat veel hbo-studenten het thuisstuderen zat zijn: niet in de laatste plaats omdat het praktische aspect van het hbo in het gedrang komt. Ze stelt creatieve oplossingen voor.

In deze crisis zit iedereen in dezelfde situatie: zoveel mogelijk thuisblijven. Inmiddels zijn we al een half jaar verder sinds covid-19 uitbrak. Als studenten van de Hogeschool van Amsterdam zien we dat veel studenten thuis moeten studeren. Dat heeft nadelige gevolgen, die het erg lastig maken om de studie goed voort te zetten.

Een probleem dat naar voren komt, is dat het praktische aspect van het hoger beroepsonderwijs in gedrang komt.

Hogeschoolopleidingen zijn dan ook gericht op praktijkonderwijs, anders dan op universiteiten, die een meer theoretische aanpak kennen. Hbo-studenten verwachten een praktische leerwijze.

Maar door corona zijn veel studie-onderdelen geschrapt: denk aan presentaties, casussimulaties, groepsgesprekken en workshops – nog los van het sociale contact. Nu veel praktische lessen wegvallen verdwijnt ook het voordeel van de hbo-leerstijl.

Luidruchtige huisgenoten

Daarnaast valt het op dat onze medestudenten een nog hogere druk en meer stress ervaren in vergelijking met de tijd voor de coronacrisis. Dit bleek uit de resultaten van een enquête die eind april onder zo’n 33.000 studenten werd gehouden door de Universiteit van Amsterdam, om te peilen hoe het thuis studeren hen vergaat.

Daaruit kwam naar voren dat 58% de studiedruk als (veel) hoger ervaart dan onder normale omstandigheden. De meest genoemde oorzaken hiervoor liggen in een verstoorde balans tussen werk en privé, het aanpassen aan het online studeren en het gemis van een goede, fysieke werkplek. Uit dit onderzoek bleek ook dat 14% van de studenten druk ervaart door extra zorgtaken.

De werkdruk lag altijd al hoog, maar wordt nu versterkt omdat de privéomstandigheden studenten soms ook belemmeren. Familieleden kunnen ziek worden, er kan sprake zijn van huiselijk geweld, of je zit in een lastige relatie met je huisbaas of luidruchtige huisgenoten.

Geen held in plannen

Met online lessen verwachten docenten bovendien dat studenten ver voorafgaand hun werk inplannen en organiseren. Voor corona werden ‘gewone’ lessen gegeven, waarin de lesstof gezamenlijk besproken werd. Nu worden vooral online consulten aangeboden. Voordien moet alle lesstof voorafgaand deze online ‘les’ afgehandeld zijn.

Dit vraagt om een compleet andere manier van leren, waarbij studenten grote achterstand krijgen als zij geen held zijn in tijdsbeheer, plannen en overzicht houden. Studenten raken bovendien gedemotiveerd, krijgen te maken met studievertraging en zien dan ook nog eens hun studieschuld oplopen.

Een ander problematisch gevolg van de crisis is dat veel studenten misgrijpen bij het vinden van een stage, omdat er momenteel weinig werkaanbod is. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) inventariseerde begin oktober een tekort van 20.587 stages, waar dat er voor de zomer nog duizend minder waren. Daar komt bij dat afstudeeronderzoeken in de wacht zijn gezet, hogeschoolstudenten geen minor kunnen kiezen in het buitenland en dat eerstejaarsstudenten slecht integreren binnen de nieuwe studie en stad.

Gymzalen en theaterzalen

Wij zijn ons zeker bewust van de coronamaatregelen en staan hier vierkant achter. De algemene gezondheid is prioriteit nummer één en wij begrijpen dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. In deze bizarre tijd willen wij elkaar ondersteunen en niet tegen het advies van het RIVM ingaan, maar studievertraging, stress en/of depressie zijn gevolgen waar wij ons voor willen behoeden.

Wij stellen voor dat hogescholen en studenten samenwerken met organisaties waarvan hun werknemers niet naar locatie kunnen en daardoor lege werkplekken hebben.

Bij dezen vragen wij om in gesprek te gaan over de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van locaties die door de crisis gesloten zijn, om zo meer studieplekken op locaties te kunnen verzorgen voor zowel studenten als docenten. Wij denken hierbij aan gymzalen, theaterzalen, lege kantoren of publieke ruimten.

Daarnaast vragen wij hogescholen, docenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om elke drie weken een vergadering in te plannen, om te inventariseren hoeveel studenten behoefte hebben aan een studieplek.

Studenten krijgen dan ook de mogelijkheid om de gevolgen van eventuele ontwikkelingen in de crisis te bespreken. Dit zou leiden tot meer zeggenschap en een betere kans om het praktische onderdeel van het hbo-onderwijs te bewaren, ondanks de omstandigheden.

Hogescholen zijn niet alleen een omgeving waar studenten leren, het is ook een plek waar studenten elkaar ontmoeten om van elkaar te leren, hun waardering uit te spreken, elkaar te inspireren en te ondersteunen. Hogeschoolstudenten ervaren de nadelige gevolgen van thuisstuderen al zodanig, dat het tijd wordt om in actie te komen.

Yeelen Terleth studeert communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.lees ook:

Nieuwsbrief

Elke drie weken houden we je op de hoogte van wat we schreven en wat we lazen in de Red Pers-nieuwsbrief.

Zoeken

Doneren

Wij bieden jonge, aspirerende journalisten een podium én begeleiding. Dat kunnen we nog beter met jouw steun. Die steun komt met twee voor de prijs van één, want onze sponsor matcht jouw donatie. Geef jij ons vijf euro? Dan ontvangen wij een tientje.