Help… Wat moet ik stemmen als Amsterdamse student?

Beeld: Foto: OIS

20 maart 2018, 12:30

Auteur: Sarah Borgerdijn

Als student denk je dagelijks na over goedkope gerechten, de slimste manier om last minute een presentatie voor te bereiden en waar je jouw fiets gisteravond ook alweer gelaten hebt. Deze week doe je er goed aan om daarnaast stil te staan bij politieke vraagstukken die spelen in Amsterdam, want morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat vinden de lokale partijen eigenlijk van typische studentenissues? In dit artikel komen de standpunten van drie traditionele partijen (D66, GroenLinks, VVD) en drie nieuwe Gemeenteraadspartijen (BIJ1, DENK, Forum voor Democratie) aan bod. Andere partijen, zoals PvdA, CDA en SP, blijven buiten beschouwing vanwege de te geringe aandacht voor studenten in hun partijprogramma’s.

Studentenhuisvesting

Studenten worden in de partijprogramma’s het meest genoemd wanneer het gaat om huisvesting. D66 is de partij die zich het vaakst over de student uitlaat: in het verkiezingsprogramma van D66 staat het woord ‘student’ zestien keer en de partij noemt Amsterdam expliciet als ‘aantrekkelijke studentenstad’. De partij zegt zich hard te willen maken voor goede studentenhuisvesting: ‘D66 wil onverminderd blijven bouwen voor studenten om het kamertekort terug te dringen. We bouwen de komende vier jaar minimaal 8000 tijdelijke of permanente studentenwoningen in samenwerking met de regio.’ Er wordt in het bijzonder lovend gesproken over woonprojecten waarbij studenten en statushouders samenwonen, zoals in de wijk Elzenhagen Zuid in stadsdeel Noord. D66 wil bovendien de bij de Bijlmerbajes gelegen studentencontainers ombouwen tot permanente studentenhuisvesting.

In het standpuntenoverzicht besteedt GroenLinks expliciet aandacht aan studentenhuisvesting: ‘We bouwen 10.000 studentenwoningen bij om het woningentekort aan te pakken.’ Uit de toelichting blijkt dat dit aantal woningen bedoeld is voor studenten én werkende jongeren.

Terwijl D66 en GroenLinks het aantal sociale huurwoningen willen verhogen, pleit de VVD in het verkiezingsprogramma juist voor een verlaging van het aantal sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door deze woningen te verkopen aan voormalige huurders. Tegelijkertijd schrijft de VVD dat er jaarlijks 10.000 woningen moeten worden bijgebouwd, waarvan 830 voor studenten. De partij stelt als doel om tot 2022 minstens 8000 tijdelijke en permanente studentenwoningen te realiseren.

Sylvana Simons pleitte voor woonprojecten waarbij statushouders en studenten samenwonen

Naast deze drie traditionele partijen zijn er ‘nieuwkomers’; partijen die voor het eerst aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen meedoen, zoals BIJ1, DENK en Forum voor Democratie.

BIJ1 neemt, net als de landelijke voorganger Artikel1, het discriminatieverbod uit de Nederlandse Grondwet als leidend principe en onderstreept het belang van inclusiviteit en gelijkwaardigheid. Vanuit dat principe pleitte lijsttrekker Sylvana Simons eerder voor het ontwikkelen van meer woonprojecten waarbij statushouders en studenten samenwonen. Op de website van BIJ1 staat verder geen informatie die expliciet betrekking heeft op studenten.

DENK zegt in het verkiezingsprogramma te streven naar ‘voldoende aanbod’ van sociale huurwoningen, woningen voor starters, studenten en ouderen. Nergens staan concrete aantallen vermeld en deze vier groepen worden telkens bij elkaar genoemd. Volgens DENK is het aan de gemeente om afspraken te maken met woningcorporaties en private partijen om dit algemene streven te realiseren.

Forum voor Democratie (FvD) vermeldt een ‘Plan van Aanpak’ op de website, waarin de speerpunten van het te voeren beleid in korte, staccato zinnen worden opgenoemd, zoals: “Bouwen voor de middenklasse, sociale huur verkopen aan bewoners.” Als toelichting is vermeld dat de gemeente volgens FvD extra moet investeren in studentenhuisvesting, zowel nieuwbouw als ombouw van bestaande panden. Ook hier ontbreken exacte aantallen.

Openbaar vervoer

Een stokpaardje van GroenLinks is de autovrije binnenstad: door parkeerplekken op te heffen en auto’s te verbieden, wil de partij fietsers en openbaar vervoer ruim baan geven. D66 kiest voor de mildere variant ‘autoluw’ maar staat voor hetzelfde: het opheffen van autoparkeerplaatsen in smalle woonstraten, en het uitsluitend toestaan van bestemmingsverkeer in het centrum. D66 wil daarnaast een nieuwe fietsgarage onder het Rembrandtplein bouwen.

VVD pleit voor langere openingstijden van musea om drukte te spreiden

Ook de VVD erkent de noodzaak om het autoverkeer in de stad terug te dringen, maar stelt de keuzevrijheid van de burger om een vervoersmiddel te kiezen voorop. Om die reden vindt de partij het belangrijk om voldoende parkeergelegenheid te faciliteren. Deze drie traditionele partijen willen alle drie fors investeren in het openbaar vervoer. De ‘nachtmetro’ en de ‘Oost-Westlijn’ worden genoemd, net als het doortrekken van andere bestaande metrolijnen. Noch BIJ1, noch DENK en Forum voor Democratie reppen hierover in hun programma. 

Uitgaansgelegenheden

Door festivals en evenementen in minder drukke gebieden te stimuleren, hoopt de VVD bezoekers te spreiden over de stad. Daarnaast pleit de VVD voor langere openingstijden van musea, waardoor de drukte wordt gespreid en lange wachttijden overdag afnemen. Ook D66 onderstreept het belang van spreiding en noemt de Amsterdam ArenA als uitgaanslocatie met groeimogelijkheden. D66 wil zich bovendien inzetten voor goed verlichte wegen en studentencomplexen zodat Amsterdammers na het stappen veilig naar huis kunnen. GroenLinks heeft over dit onderwerp niets in het verkiezingsprogramma opgenomen, en de nieuwe partijen evenmin.

Wat stem jij?

Al met al blijkt D66 de partij die zich het meest profileert als studentenpartij, door bij thema’s zoals huisvesting, openbaar vervoer en uitgaansgelegenheid de meeste maatregelen op te noemen die expliciet betrekking hebben op studenten. Een voorbeeld hiervan is de verbetering van de veiligheid rondom studentencomplexen. De partij noemt Amsterdam ook expliciet een studentenstad. Ook in de programma’s van GroenLinks en VVD komen de (meeste) studententhema’s aan bod, al komt het woord ‘student’ minder vaak direct voor in de standpunten van deze partijen.

Partijen die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, hebben een minder alomvattend verkiezingsprogramma dan de drie besproken traditionele partijen. De standpunten van BIJ1, DENK en Forum voor Democratie zijn algemener geformuleerd en exacte aantallen ontbreken. Deze drie nieuwkomers hebben bovendien geen standpunten met betrekking tot openbaar vervoer en uitgaansgelegenheden opgenomen in hun partijprogramma.

Als student krijg je van de partijen die zich minder op studenten focussen geen goed beeld van de standpunten met betrekking tot de genoemde studententhema’s. Laat je dit meewegen wanneer je jouw stem uitbrengt?


Weet jij het nou nog steeds niet? Vul dan de Jongerenkieswijzer in! Deze stemwijzer besteedt specifiek aandacht aan thema’s die onder jongeren spelen.

lees ook:

Nieuwsbrief

Om de week houden we je op de hoogte van wat we schreven en wat we lazen in de Red Pers-nieuwsbrief. Schrijf je nu in!