Student vs Politicus: “Switch naar een kilometerheffing!”

Beeld: Foto via Vrije Universiteit Amsterdam

8 maart 2017, 12:59

Auteur: Riemke Levie

Student vs Politicus: “Switch naar een kilometerheffing!”

Beeld: Foto via Vrije Universiteit Amsterdam

8 maart 2017, 12:59

Auteur: Riemke Levie

Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het politieke spel draait overuren: iedereen heeft een mening. Red Pers zoekt uit hoe de Amsterdamse student denkt over verschillende onderwerpen, en wat partijen daarover te zeggen hebben. Deze week: duurzaamheid. Hoe pakken we klimaatproblemen aan?


Nikki. Foto: Lucas Faijdherbe
Nikki. Foto: Lucas Faijdherbe

Nikki Köhler (24), studeert Psychologie aan de Vrije Universiteit: “Switch naar een kilometerheffing. Het is eerlijker om meer te betalen als je meer rijdt.”

“Ik ben voorstander van het sluiten van de kolencentrales. Ik ben zelf ook bezig met het milieu en het is belangrijk dat Nederland overstapt op groene energie, bijvoorbeeld windmolens. Vooral zonnepanelen zijn nog duur, dus daar zou meer subsidie voor moeten komen. Ook denk ik dat de BTW van vlees omhoog moet, omdat we dan minder vlees gaan eten. Ik eet zelf al weinig vlees. Als het duurder wordt, zou ik kijken naar de kwaliteit en ik vind het niet erg om daar meer voor te betalen. Bovendien ben ik het eens met de switch naar een kilometerheffing. Het is eerlijker om meer te betalen als je meer rijdt.”

Wat ga je stemmen? “Partij voor de Dieren.”


Bart. Foto: Lucas Faijdherbe
Bart. Foto: Lucas Faijdherbe

Bart Weinstock (20), studeert Bestuur en Organisatie Wetenschappen aan de Vrije Universiteit: “Er zijn genoeg plaatsen in Nederland waar er meer windmolens kunnen worden geplaatst.”

“Ik denk dat de kolencentrales gereguleerd moeten sluiten. De groene energiecentrales kunnen het gebrek niet nu al opvangen, maar langzamerhand moet er wel wat gaan veranderen. Er zijn genoeg plaatsen in Nederland waar er meer windmolens kunnen worden geplaatst. Ik geloof dat de kilometerheffing voor autorijders wel een doordacht idee is, maar dat het in de praktijk niet makkelijk uit te voeren is. Het wordt een vrij ingewikkeld registratiesysteem waar veel mee kan worden gesjoemeld. Het is wel een innovatief concept, maar of het goed gaat werken betwijfel ik.”

Wat ga je stemmen? “D66.”


Eva. Foto: Lucas Faijdherbe
Eva. Foto: Lucas Faijdherbe

Eva Roelofs (25), studeert Beleid, Communicatie en Organisatie aan de Vrije Universiteit: “Als de kilometerheffing niet wordt ingevoerd, denk ik dat mensen hun auto eerder verkopen.”

“Ik ben het deels eens met de kilometerheffing. Aan de ene kant vind ik de huidige autobelasting vervelend. Ik heb zelf lang een auto gehad en die stond vaak stil, maar ik betaalde wel veel belasting. Aan de andere kant geloof ik dat mensen hierdoor sneller hun auto weg doen in verband met de hoge kosten en dat is positief. Dit zal met een kilometerheffing niet gebeuren. Mensen laten hun auto dan gewoon geparkeerd om deze alleen af en toe te gebruiken. Dat zal niet veel goeds betekenen voor het straatbeeld van Amsterdam. Als kilometerheffing niet wordt ingevoerd, denk ik dat mensen hun auto eerder verkopen.”

Wat ga je stemmen? “VVD of D66.”


Lois. Foto: Lucas Faijdherbe
Loïs. Foto: Lucas Faijdherbe

Loïs (20), studeert Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit: “Vlees is nu al vrij duur. Een belasting kan averechts werken, omdat mensen vaker de goedkope kiloknallers kiezen.”

“Ik vind het niet goed dat de belasting op vlees van 6 procent naar 21 procent gaat. Dat is namelijk heel veel voor iets wat een eerste levensbehoefte is. Vlees is nu al vrij duur, vooral biologisch of scharrelvlees. De belasting kan ook averechts gaan werken, omdat mensen dan misschien weer vaker de goedkope kiloknallers kiezen. Zelf zou ik namelijk minder biologisch vlees gaan kopen. De kilometerheffing vind ik wel een goed idee. Dan betaal je voor wat je gebruikt. Want als ik dan een auto zou kopen, zou ik minder kosten per maand hebben, omdat ik hem weinig gebruik.”

Wat ga je stemmen? “Ik heb de stemwijzer gedaan en toen kwam er Forum voor Democratie uit. Ik ben het wel eens met een aantal van hun stellingen, maar ik weet het nog niet zeker.”


En hoe denken de politieke partijen erover?

Basis RGBVVD: Het energiebeleid wordt gericht op het beperken van CO2-uitstoot, maar tegenover de vraag hoe dit bereikt moet worden, moet de overheid zich neutraal opstellen. Het aantal windmolens zal niet meer toenemen. Belastingen op autobezit worden verlaagd en milieuzones waar automobilisten worden geweerd, worden afgeschaft. Subsidies gaan enkel nog gaan naar innovatieve, hoogproductieve en efficiëntie landbouw, niet meer naar klassieke agricultuur.


logo-pvdaPvdA: Kolencentrales zijn bijzonder vervuilend en moeten zo snel mogelijk gesloten worden. Windmolenprojecten op land zullen worden gestimuleerd. Wegenbelasting wordt gebaseerd op het aantal gereden kilometers, niet op autobezit. Voedseletiketten moeten in één oogopslag duidelijk gaan maken wat in een product zit, en hoe gezond en duurzaam iets is. De omvang van de Nederlandse veestapel moet worden gecontroleerd en fors worden verminderd.


logo-pvv-e1472199672951

PVV: Geen geld meer naar windmolens en innovatie enz., en de motorrijtuigbelasting wordt gehalveerd. (Over duurzaamheid geeft de PVV verder geen toelichting

 


TZe02KJY

CDA: Om de energievoorziening duurzamer te maken, moet worden ingezet op energiebesparing, CO2-vermindering en investering in het opwekken van duurzame energie. De import van fossiele brandstof wordt verdeeld over meer landen, waardoor afhankelijkheid wordt verminderd. Er wordt geïnvesteerd in extra wegen om file terug te dringen.


logo

PvdD: Bestaande kolen- en kerncentrales gaan zo snel mogelijk dicht. Het opwekken van windenergie moet toenemen, maar alleen op plekken waar mens, natuur en dier daar geen last van heeft. Mensen die minder auto rijden, of buiten de spits, gaan minder belasting betalen. Het eten van minder vlees en meer plantaardige vleesvervangers moet worden gestimuleerd en het aantal dieren in de vee-industrie moet omlaag met 70%.


 logo-spSP: Kolencentrales gaan uiterlijk over tien jaar dicht, aan het verlies van werkgelegenheid wat hierbij komt kijken wordt een oplossing geboden. Om klimaatdoelen te bereiken moeten we flink meer windenergie gaan opwekken, vooral op zee. Niet autobezit zal worden belast, maar het gebruik. De dieronvriendelijke bio-industrie moet omgevormd worden in een diervriendelijke en duurzame veehouderij. In tien jaar moet de omzet van biologisch voedsel worden verviervoudigd.


GroenLinks

GroenLinks: Strengere limieten voor de uitstoot van kolencentrales en stopzetting van subsidies, om te verzekeren dat op termijn geen vieze kolencentrales meer bestaan in Europa. Meer plaatsing van windmolens op zee en zonnepanelen op daken. Wie op drukke plekken of in de spits in een vieze auto rijdt, gaat meer betalen. Invoering van een vleestax: kiloknallers moeten worden verboden en biologische landbouw moet aantrekkelijker worden gemaakt.


Basis CMYK

D66: Als Nederland serieus wil bijdragen in het tegengaan van klimaatverandering, moet CO2 –uitstoot op grote schaal worden teruggedrongen: alle kolencentrales moeten worden gesloten. Meer windmolens, zowel op zee als op land. Voedselproductie moet op zijn minst neutraal voor het milieu zijn, en bijdragen aan het behoud van biodiversiteit. Welke veehouderijen nog mogen uitbreiden, zal afhankelijk zijn van de mate waarin zij duurzaam en ecologisch zijn. 


logo-cu-300x300CU: We moeten zo snel mogelijk af van de kolencentrales. Goedkopere wind- en zonne-energie zal leiden tot het einde van gebruik van fossiele brandstoffen. Windparken op zee worden uitgebreid, maar er wordt rekening gehouden met o.a. visserij en scheepvaart. De overheid gaat het goede voorbeeld geven en moet alleen nog maar 100% duurzaam haar energie, producten en diensten inkopen. Vanaf 2025 worden alleen nog maar elektrische auto’s verkocht.


50Plus-logo-640x390

50PLUS: CO2 –uitstoot moet worden teruggedrongen en andere milieumaatregelen moeten worden genomen, om zo te waken over de leefbaarheid van volgende generaties. Zolang er geen oplossing is voor het afval, wordt afgezien van kernenergie. Besluiten over verkeer en wegen moeten inspelen het feit dat in de komende jaren de zelfrijdende auto zal oprukken.


ea087bf0a63ab6575152db3f21f595f2

SGP: Het sluiten van nieuwe, efficiënte kolencentrales is onverstandig, de sluiting van vervuilende centrales kan worden bevorderd via CO2-beprijzing. Er moet minder subsidie naar nieuwe windmolenparken en meer naar energiebesparing en innovatie. De kerncentrale in Borsele mag open blijven mits veiligheid gewaarborgd wordt. Autogebruik wordt teruggedrongen door de veel-rijder meer te laten betalen dan de minder-rijder.


bTMPRf1-

DENK: Alle kern- en kolencentrales moeten dicht, te beginnen met de smerigste. Dit kan worden opgevangen met gas, maar de focus blijft liggen op een vlotte en verantwoorde overgang naar groene energie. DENK legt de voorkeur bij wind en zon. Autogebruik moet worden teruggedrongen door openbaar vervoer toegankelijker te maken en investering in goede infrastructuur voor fietsers. Voedselverspilling moet worden aangepakt door het wegnemen van onnodige regels en duidelijke verpakkingsvoorschriften.


Cr2vgYAW8AAox8y

VNL: Er wordt gestreefd naar meer rendabele, duurzame energie. Windmolens worden niet langer gesubsidieerd. Voor onze energiebehoeften moeten we minder afhankelijk worden van Rusland en het Midden-Oosten. Prijzen van diesel, benzine en LPG gaan fors omlaag en er zullen meer wegen aangelegd worden om fileknelpunten aan te pakken. Havens en luchthavens mogen groeien. 


16.-Forum-voor-DemocratieFvD: Onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie wordt gestimuleerd. Op de lange termijn wil de partij een luchthaven in zee aanleggen, tot die tijd moet de luchthaven kunnen doorgroeien. Autobezit zal op termijn worden belast aan de hand van het daadwerkelijke gebruik. De agrarische sector moet meer steun ontvangen, dit is een van de belangrijkste export-sectoren van onze economie.     


logo (1)PiratenPartij: Kolencentrales worden zo snel mogelijk gesloten en gaswinning wordt teruggedrongen. Subsidie op fossiele brandstoffen wordt stopgezet om zo het gebruik van andere vormen van energie te stimuleren. Natuurlijke landbouw wordt gestimuleerd door het stopzetten van landbouwsubsidies. Voedselverspilling wordt teruggedrongen door middel van voorlichtingscampagnes en het aanpassen van de warenwet. Om burgers goed te informeren over de ecologische voetafdruk en herkomst van eten komen er uniforme labels.

lees ook:

Nieuwsbrief

Elke drie weken houden we je op de hoogte van wat we schreven en wat we lazen in de Red Pers-nieuwsbrief.

Zoeken

Doneren

Wij bieden jonge, aspirerende journalisten een podium én begeleiding. Dat kunnen we nog beter met jouw steun. Die steun komt met twee voor de prijs van één, want onze sponsor matcht jouw donatie. Geef jij ons vijf euro? Dan ontvangen wij een tientje.